Eén grote basketbalclub in het Gentse?

Na een constructief gesprek met de voorzitter van BBC Latem-De Pinte, hieronder persmededeling die werd verspreid naar de media:

“Basketbalclubs Latem-De Pinte en Gent Hawks hebben de intentie om samen een breed en performant platform uit te bouwen.

Hierin is het realiseren van een stabiele (semi-)professionele structuur met doorgroeimogelijkheden voor talentrijke jeugdspelers een belangrijke doelstelling.”

Daarnaast zal er ook verder gewerkt worden aan een jeugdopleiding met aandacht en mogelijkheden voor iedereen, zowel op recreatief als op competitief vlak.

Deze ambities willen we realiseren samen met commerciële partners, lokale en andere overheden, onderwijsinstellingen en andere actoren uit het maatschappelijk veld.

Vanaf heden starten afvaardigingen van Latem-De Pinte en Gent Hawks in diverse werkgroepen om op alle vlakken een coherente structuur uit te werken.

Voor het einde van dit jaar zal een definitief voorstel voorgelegd worden aan de Algemene Vergaderingen van beide clubs.

Begin 2019 kan de fusie tot één grote regioclub, met ambities tot het hoogste professionele niveau, geconcretiseerd worden.

Voor het seizoen 2018-2019 zullen beide clubs hun huidige werking bestendigen.